Hergebruik volgens de 9 R-en

De circulaire economie bestaat uit 2 kringlopen, de kringloop van technische materialen en de kringloop van de biologische materialen. Hergebruik van de technische materialen gebeurt in de circulaire economie op een zo hoog mogelijk niveau. Dit wordt de afvalhiërarchie of de Ladder van Lansink genoemd (naar de politicus Ard Lansink die hiervoor in 1979 in de Tweede kamer een motie indiende). Inmiddels is deze lijst iets aangepast en uitgebreid. In het Engels bestaat de lijst uit 9 R-en, waarbij de eerste R de meeste voorkeur heeft en de laatste het minst. 

  1. Refuse; weigeren, gewoon niet doen als het niet nodig is.
  2. Reduce; Beperken, minder gebruiken.
  3. Reuse; Opnieuw, gebruiken van het product
  4. Repair; Repareren, is ook opnieuw gebruiken, maar dan na reparatie
  5. Refurbish; Renoveren, Een vorm van opnieuw gebruiken en repareren, maar dan met nieuwe onderdelen
  6. Remanufacture; Opnieuw maken met bestaande onderdelen
  7. Repurpose; Voor een ander (laagwaardiger) doel opnieuw gebruiken
  8. Recycle; Opnieuw gebruiken van de grondstoffen
  9. Recover; De energie uit het materiaal halen, door het te verbranden

Storten van afval komt in dit lijstje niet meer voor, omdat dit in de circulaire economie geen optie is. Ook stap 9, Recover is eigenlijk een lek in de kringloop en zou moeten worden voorkomen.