Circulair bouwen

Uitgangspunt voor In Perspectief architectuur is altijd de mogelijkheden voor circulair bouwen zo optimaal mogelijk te benutten. Het uitgangspunt daarbij is: afval bestaat niet.

1. Hergebruik van materialen

Om de uitputting van de aarde te voorkomen worden zo veel mogelijk materialen hergebruikt. Dit gebeurt bij voorkeur op een zo hoog mogelijk niveau, volgens de 9 R-en. Een gebouw opnieuw gebruiken levert meer milieuvoordeel, dan een kozijn opnieuw gebruiken. Bij het begin van een project bekijken we welke materialen aanwezig zijn en wat daarvan de mogelijkheden zijn. 

2. Doorlooptijd van onderdelen

In een gebouw zitten verschillende onderdelen, zoals de draagconstructie, een gevel en installaties. Al die onderdelen hebben een verschillende "doorlooptijd". Door bij het ontwerp en de detaillering er voor te zorgen dat deze materialen losmaakbaar zijn, kun je rekening te houden met deze verschillen.

Doorlooptijden van onderdelen

  • ondergrond - oneindig
  • constructie - 30 tot 300 jaar
  • gevel - ca. 20 jaar
  • installaties - 7 tot 15 jaar
  • interieur - 3 tot 30 jaar
  • spullen - 1 dag tot 1 maand

3. Vastleggen

Om voor de toekomst duidelijk te maken welke materialen in een gebouw zijn verbruikt, worden deze materialen vastgelegd. Gegevens zoals het de materiaalsoort, de manier van bevestigen, CO2-opslag en isolatiewaarde worden in het BIM-model (Building Information Model) vastgelegd voor de toekomst. De materialen hebben daardoor in de toekomst meer waarde.

4. Gebruik

Niet alleen de materialen die voor het bouwen gebruikt worden zijn belangrijk. Ook het energieverbruik tijdens de het gebruik is een belangrijk thema. Door slim gebruik te maken van materiaaleigenschappen kan het energieverbruik tijdens het gebruik sterk worden beperkt. De energie die nog nodig is, wordt op een duurzame manier opgewekt.

Omdat wij circulair bouwen erg belangrijk vinden, hebben wij ons serieus verdiept in het onderwerp. Ook hebben wij het 'BNA-manifest 'Wij Gaan Circulair' ondertekend. Wilt u meer informatie of een presentatie over Circulair bouwen, neem dan contact met ons op.